Följ oss även på facebook

 

  

   

 

          

     

   Årsmötet 10/11 2021  avklarat. 

       

 

Upptill på sidan hittar du div klickbara flikar som leder dig bla till Skärgårdsråd, Länkar, Verksamhetsplan, Bryggplan, Medlemsblad osv.

Bli medlem finner du under kontakt.

Vi presenterar dessutom övriga aktiviteter här framöver.

I bästa fall och med hänsyn till covid 19 hoppas vi på att kunna ordna någon utflykt samt ett möte under året.

 

Länk till Enkäten. Översiktsplan 2050 Norrtälje kommun.

 

Klicka på på bilden nedan för att se Samrådsunderlaget Färjlägen Blidöleden.

 

 

Norrtälje kommuns samrådsremiss för nybyggnation av färjlägen Blidöleden.

Tjänsteutlåtande 20201222 Länk

 

Här kan du se våra synpunkter på Samrådsunderlaget Färjlägen Blidöleden. Länk

 

 

Här under finns en länk till Stockholms Stadsmuseums Digitalamuseum där man börjat digitalisera Otto Johanssons alla fotoglasplåtar från tidigt nittonhundratal med motiv från Furusund med omnejd.

 Länk Otto J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Länkar nedan till

www.siko.org.se

Levandeskärgård.se


 


SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

www.skargardarna.se

 

Skärgårdarnas Riksförbund Nyhetsbrev

Länk